چارچوبی برای مدیریت بازاریابی

چارچوبی برای مدیریت بازاریابی

ناشر: دیباگران
محل نشر: تهران
تاریخ نشر: 1396
تعداد صفحات: 532 صفحه

کتاب حاضر، ترجمه ویرایش ششم کتاب «چارچوبی برای مدیریت بازاریابی» است. نویسندگان با افزودن فصل مربوط به مدیریت ارتباط دیجیتال، و اضافه نمودن بخش های جدید در هر فصل (شامل مباحث داغ و چالش برانگیز عصر حاضر و نمونه های عملی بازاریابی در شرکت های مختلف دنیا) این ویرایش کتاب را نسبت به ویرایش های گذشته، ممتاز نموده و به این کتاب مرجع بازاریابی، اعتبار بیشتری بخشیده اند.

چه مدیر عامل یک شرکت خصوصی فعال باشید که مشتاقانه سیاست های بازاریابی شرکت خود را دنبال می کند، و چه یک کارشناس بازاریابی و فروش در یک مجموعه بزرگ که در مسیر پیشرفت ذهنی و ارتقای شغلی، خود را نیازمند آگاهی از استراتژی های بازاریابی می بیند، باید بدانید که کتاب مناسبی را در دست گرفته اید.

در کلاس های مدیریت بازاریابی، فروش، رفتار مصرف کننده، مدیریت ارتباط با مشتری که پایان دوره آموزشی، آغاز دوره آزمون کردن آموخته ها در دنیای کسب و کار است، نیاز به یک کتاب مرجع مناسب در این حوزه به خوبی احساس می شود. اکنون کتاب حاضر می تواند در حجم مناسبی، مجموعه وسیعی از نگرش های بازاریابی را با مخاطب در میان بگذارد و او را به تفکر خلاقانه مهمان کند.

نویسندگان این کتاب از جایگاه ممتازی در علم بازاریابی برخوردارند و نوشته های ایشان در بسیاری از دانشگاه های معتبر سراسر دنیا، به عنوان متن درسی در گرایش های مختلف رشته مدیریت تدریس می شود. ایشان توانسته اند در این کتاب، مباحث تئوریک مدیریت بازاریابی را با چیره دستی در خلال تجربیات شرکت های کوچک و بزرگ به تصویر کشیده و از درآمیختن این دو مهم، زمینه های تحقیقاتی بسیاری را به مخاطب پیشنهاد دهند.