نردبان ارزش در بازاریابی: آیا تیم بازاریابی کار می کند؟

این نوشته را در پاسخ به مصاحبه گونه ای برای یک مجله مدیریتی نوشته ام: *** نردبان ارزش در فعالیت­ های بازاریابی *** بارها پیش آمده که در جلسات مشاوره با مدیران کسب ­و کارهای مختلف، شنونده ­ی گلایه ­های مدیران از کارکنان بوده ­ام. بسیاری از مدیرانی که برای تعریف وضعیت کسب­ و کارشان…

مقدمه مترجم – کتاب پارادوکس انتخاب

ما از چه زمانی متوجه اهمیت انتخاب ها می شویم؟ از چه سنی درک می کنیم که داشتن یک گزینه، به معنی رها کردن گزینه های دیگر است؟ از کدام سال های زندگی می فهمیم که با هر انتخابی که انجام می دهیم، با عبور از گزینه هایی که آن ها را انتخاب نکرده ایم،…

مشتری گرایی در مخابرات ایران: اگر جای مدیر عامل مخابرات ایران بودم …

«طبق یک گفته معروف در کسب ­وکار؛ یک هدف، بدون داشتن طرح، تنها یک آرزوست!» در خرداد 96 و در زمان مدیریت دکتر سراییان (مدیرعامل شرکت مخابرات ایران)، از سوی اداره کل بازاریابی شرکت مخابرات ایران، برای سخنرانی در نشست هم اندیشی امور تجاری شرکت مخابرات ایران دعوت شدم. در این نشست، مدیرعامل، معاونان و…