دانلود

طرح درس مدیریت بازاریابی
دانلود
طرح درس مدیریت ارتباط با مشتری
دانلود
جزوه مدیریت ارتباط با مشتری
دانلود
رزومه فعالیت های علمی و آموزشی نوید ملایی
دانلود
تعرفه همکاری در مشاوره و تدریس
دانلود
جزوه اصول بازاریابی
دانلود